Linksboven   Rechtsboven
 
 

Vrienden van het Kempen Lam

  • Op 2 november 2008 is het Comité van Aanbeveling Kempen Lam opgericht. Dit Comité heeft als taak op te treden als ambassadeur voor het Kempen Lam. In het Comité zitten de volgende personen: dhr. P. Verhoeven, Burgemeester van Heeze-Leende, mevr. A. Thijs, Burgemeester van Eersel, dhr. E. Loos, chefkok van restaurant le Défi, dhr. H. van Manen, Societé des Jeunes Restaurateurs en dhr. P. Thoben, Directeur/conservator Museum Kempenland.
  • Stichting Het Brabants Landschap wil meer schapen inzetten voor het onderhoud van haar heidevelden en andere natuurgebieden. Op dit moment worden begrazingsproeven met Kempische Heideschapen uitgevoerd op de Regte Heide, waarbij de effecten van begrazing op de vegetatie worden bijgehouden. www.brabantslandschap.nl
  • Stamboek het Kempische Heideschaap zet zich in voor behoud en uitbreiding van dit zeldzame ras. Het initiatief van Kempen Lam moet hieraan een bijdrage leveren. www.kempischheideschaap.nl
  • Slow Food Convivium Kempen-Meierij zet zich in voor het verkrijgen van een Slow Food-erkenning voor het Kempische Heideschaap. In februari 2007 is het Kempische Heideschaap al opgenomen in de Ark van de Smaak van Slow Food. www.slowfood.nl
  • De Provincie Noord–Brabant was opdrachtgever voor het traject van ketenontwikkeling via het project ‘LIFESCAPE, YOUR LANDSCAPE’. Het LIFESCAPE- project wil een strategie ontwikkelen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Noordwest-Europa door aan te tonen dat regionale identiteit van het landschap kan worden aangewend voor economische ontwikkeling in die regio. www.lifescapeyourlandscape.org
  • Streekhuis Kempenland ondersteunt het Kempen Lam. Kijk op www.streekhuis.nl. Het project Promotie Kempen Lam is mede mogelijk gemaakt door de Reconstructiecommissie Kempenland met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.
  • Stichting Korensla stimuleert agrobiodiversiteit door het terugbrengen van akkerflora en huisdierrassen, die inmiddels zeldzaam geworden zijn. Kijk op www.korensla.nl.
  • Stuurgroep LIB heeft de marktintroductie op 26 november 2007 mee ondersteund en draagt Kempen Lam een warm hart toe. Kijk op www.stuurgroeplib.net.

 

 

Logos